CSR

Ekološki svesna kancelarija

U našoj kancelariji vršimo selektivno sakupljanje utpada. Od januara 2013-te pratimo od kojek odpada koliko predajemo na reciklliranje. Znamo da je to kap u moru, ali se nadamo da će i mnogi drugi slediti naš primer.!

905 kom. PET boca

110 kom. limenki

5 kg papira

Konkurs za srednje škole i srednjoškolske učeničke domove za pružanje podrške učeničkih takmičenja i drugih manifestacija.

Znamo, da je često potrebno još tek samo malo pomoći za jedno uspešno takmičenje ili drugu manifestaciju. Webgarden želi mesešno pružiti podršku za 2 obrazovne ustanove u iznosu od 10.000-30.000 Ft., koju organizatori mogu upotrebiti za organizaciju manifestacije ili takmičenja, odnosno za nagrade.

905
Kom PET bottle
110
Kom metal box
5
kg paper