SISTEM UPRAVLJANJA PREDUZEĆEM

KAO RUKOVODIOC PREDUZEĆA TREBATE BITI SKONCENTRISANI NA BROJNE STVARI. DALI STE NEKAD OSETILI, DA SE TOLIKO STVARI NE MOŽE ZAPAMTITI? UZ POMOĆ JEDINSTVENOG, POJEDINAČNO PRILAGOĐENOG SISTEMA UPRAVLJANJA PREDUZEĆEM NEĆE BITI ZABORAVLJENIH ZADATAKA!

Sistem upravljanja preduzećem je uvek tačan, precizan, nikada ne greši.

Ne trebate imati u glavi svakog dobavljača, ko koliko duguje, na kojim projektima radi, ili slične bitne stvari.

Sistem upravljanja preduzećem istovremeno upozorava, računa i sistematizuje sve podatke i tekuće poslove preduzeća.

Jedan osnovni sistem se sastoji iz sledećih modula:

 • Webšop modul
  Webšop, u kojem sistem prati sve procese od namere kupovine do preuzimanja robe i isplate. Mogućnost automatskog i ručnog dopunjavanja zaliha. Mogućnost integrisanja na web sajt preduzeća.
 • CRM 
  opšta obrada partnera. Promocija i direktni marketing.
 • Kereskedelem 
  Davanje ponude. Obrada narudžbi. TRženje ponude. Obrada prognoza iz proizvodnje.
 • Evidencija proizvoda i usluga
 • Skladište
 • Materijalna sredstva
 • Knjigovodstvo glavne knjige
 • Finansijski obračun
 • Kontroling 
  Planiranje troškova. Upoređivanje planiranih i stvarnih troškova.
 • HR 
  Poslovni kalendar. Raspored i evidencija radnog vremena. Obrada dokumenata poslodavca i zaposlenih.
 • Obrada ovlašćenja
 • Dnevnik sistema

Naš partner za razvoj organizacije će pregledati procese Vašeg preduzeća, dogovoriće se sa saradnicima i na osnovu toga će dati predlog za jedan optimalan sistem. Ovim softverom zamenjujemo eksel-tablice, druge razne programe, koji se koriste u preduzeću, koji su teški za korišćenje i stvorićemo Vam jedan inteligentan sistem.

Pored prilagođavanja osnovnih modula ćemo u softver za upravljanje preduzeća uneti i jedinstvene razvoje. Ispunjavanju potreba granica može biti samo fantazija!

Nekoliko zanimljivih mogućnosti, bez namere za potpunošću:

 • sms obaveštenja
 • terminali sa monitorima osetljivim na dodir, kao ulazne jedinice
 • povezivanje tablet pc-om
 • obrada podataka sa mašina koje rade u proizvodnji
 • obrada gps podataka

integrisan sistem ulaska, obrada ovlašćenja